معرفی شهر آنکارا پایتخت ترکیه

آنکارا

شهر آنکارا پایتخت کشور ترکیه است. آنکارا پس از استانبول پر جمعیت ترین شهر کشور ترکیه است. این شهر پرجمعیت در واقع قطب سیاسی کشور ترکیه است و نهاد های دولتی زیادی در آن وجود دارد. همچنین در این شهر شرکت های بزرگ تجاری، دانشگاه ها و سفارت خانه های خارجی زیادی در خود جای […]