نظرات زبان آموزان موسسه خطیبی

موسسه ما از سال 1398 تا به امروز موفق به آموزش دادن بیش از 1100 زبان آموز ترکی استانبولی از سرتاسر ایران، به شکل دوره های آموزشی شده است. در این صفحه سعی کردیم بخش اندکی از نظرات این زبان آموزان را برای شما به اشتراک بگذاریم.

نظرات ویدیویی زبان آموزان:

نظرات صوتی زبان آموزان:

فایل های صوتی زیر از طرف زبان آموزان عزیزمان از طریق شبکات اجتمایی مختلف مثل واتساپ، تلگرام و اینستاگرام در قالب ویس برایمان ارسال شده است که گوشه ای از این نظرات را برایتان انتشار داده ایم.

سرکار خانم وزیر زاده

سرکار خانم احمدی

سرکار خانم اسماعیلی

سرکار خانم شمری

سرکار خانم رحیمی

سرکار خانم گلکار

سرکار خانم مهلا ابراهیمی