سرفصل مباحثی که تو دوره رایگان یاد میگیری👇

  • همبرگر مکالمه (چگونه به مکالمه برسیم ؟!)
  • حروف الفبای ترکی استانبولی
  • هارمونی صداهای ترکی استانبولی
  • جمع بستن کلمات در ترکی استانبولی
  • پسوند های اشخاص
  • جمله سازی در ترکی استانبولی
  • ۱۰۰ لغت پر استفاده در ترکی استانبولی
  • افعال پایه و کاربردی در ترکی استانبولی 
  • اصطلاحات روزمره و پرکاربرد در ترکی استانبولی