اعضای خانواده به ترکی استانبولی

اعضای خانواده

اعضای خانواده به ترکی استانبولی چی میشه؟ پدر و مادر به ترکی استانبولی چی میشه؟ خواهر و برادر به ترکی استانبولی چی میشه؟ پدربزرگ و مادربزرگ به ترکی استانبولی چی میشه؟ همسر به ترکی استانبولی چی میشه؟ این ها جزو سوالات شما هم هستند؟ یکی دیگر از پرتکرارترین و متداول ترین سوالاتی که شما در […]