اعضای خانواده به ترکی استانبولی چی میشه؟

پدر و مادر به ترکی استانبولی چی میشه؟

خواهر و برادر به ترکی استانبولی چی میشه؟

پدربزرگ و مادربزرگ به ترکی استانبولی چی میشه؟

همسر به ترکی استانبولی چی میشه؟

این ها جزو سوالات شما هم هستند؟

یکی دیگر از پرتکرارترین و متداول ترین سوالاتی که شما در رابطه با زبان ترکی استانبولی داشتید، مربوط به اسامی اعضای خانواده بود که افراد زیادی با این دسته از سوالات روبرو بودند.

بعضی از کلمات ترکی تشابهات زیادی به زبان فارسی و انگلیسی دارند که این حسن در برخی موارد یادگیری را آسان کرده است.

برای مثال کلماتی نظیر پدر، بابا و یا داماد.. در بخش خانواده،که از کلمات مشترک بین زبان فارسی و ترکی استانبولی هستند.

دانستن این کلمات اهمیت زیادی دارد و برای استفاده آنها در مکالمات مربوط به اعضای خانواده باید بر روی آنها تسلط کافی داشته باشید.

ما در این بخش به معرفی اعضای خانواده دور و نزدیک پرداختیم و آنها را جمع بندی کردیم که شما با مطالعه کامل این مطلب قطعا به جواب تمام سوالات خود خواهید رسید.

تمامی مطالب آورده شده در این صفحه در داخل ویدئو زیر به صورت کامل و جذاب به صورت رایگان آموزش داده شده است که میتوانید ببینید.

 

 اسامی تمام اعضای خانواده به ترکی استانبولی:

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    

   

   

   

هدف مجموعه خطیبی این است که شما زبان آموزان عزیز به بهترین و ساده ترین شکل زبان ترکی استانبولی را آموزش ببنید.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید